IPARD (AB KALKINMA ÖNCESİ YARDIM ARACI KIRSAL BİLEŞENİ)

IPARD PROGRAMI

Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla  1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı’nı (Instrument for Pre-Accession Assistance- IPA) oluşturmuştur.  IPA desteği beş bileşeni içermekte olup, Türkiye IPA tüzüğünün EK 1’inde yer alan aday ülke statüsünde bütün bileşenlerden yararlanabilmektedir. IPA’nın beşinci bileşeni Kırsal Kalkınma (IPA Rural Development- IPARD) Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için  uyum hazırlıklarını ve bu  kapsamda politika geliştirilmesini desteklemektedir. IPARD desteğinin      2007-2013 yıllarını kapsayan çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında  uygulanması gerekmektedir.
Türkiye için IPA Kırsal Kalkınma Programı (IPARD Program) ülkenin kırsal kalkınma bağlamında  katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçları  göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Bu çerçevede 2007-2013 yıllarını içeren  9uncu Kalkınma Planı, 2006-2010 yıllarını içeren  Tarım Stratejisi ve Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi  öncelikleri yanında Avrupa Birliği Çok Yıllı Gösterge Planlama Belgesi’nin stratejik öncelikleri de dikkate alınmıştır. AB’nin  1085/2006 IPA Konsey Tüzüğü ve tüzüğün uygulanması esaslarını içeren 718/2007 sayılı  IPA Uygulama tüzüğü Programın dayanağını,oluşturmaktadır.

IPARD
Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday ülkelerin katılıma yönelik hazırlıklarına destek sağlamak amacıyla, Ülkemizde tarım sektörünün ve kırsal alanların sürdürülebilir adaptasyonuna katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. IPARD desteğinin 2007-2013 yıllarını kapsayan “Kırsal Kalkınma Programı- IPARD Programı” öncelikli olarak 20 pilot ilde başvuru çağrısına çıkmıştır.  2011 Yılı içinde içinde  22 il daha eklenerek 42 il program kapsamında hibe desteklerinden faydalanabilecektir. Hibe programları kapsamında projelere mali destekler 2013’e-kadar devam edecektir.
Hibe programı kapsamında 1. Uygulama  programları ile  2.nci Uygulama döneminde uygulanacak iller ve öncelikli proğramlar  aşağıya çıkartılmıştır.

IPARD Kapsamındaki İller

Afyonkarahisar, Ağrı, AKSARAY, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, DİYARBAKIR, ELAZIĞ, ERZİNCAN, Erzurum, Giresun, HATAY, Isparta, KAHRAMANMARAŞ, KARAMAN, KARS, Kastamonu, KONYA, Kütahya, MALATYA, Manisa, MARDİN, MERSİN, MUŞ, NEVŞEHİR, Ordu, Samsun, Sivas, ŞANLIURFA, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, YOZGAT

IPARD YATIRIM PROGRAMLARI

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Ahır tesisi ve modernize edilmesi için gereken  alet makine ve depo alanları dahil 15.000-1000.000 Avro) Hayvan alımları için destek yok

Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım ( Hayvancılık Destekleri % 50-60 Hibeli Hayvan alımı hariç Ahır yapımı modernizasyonu)

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (Bu destek kapsamında Süt üreten tarımsal İşletmelerin, Modernize edilmesi, Avrupa Birliği Standartlarına yükseltilmesi ve dolayısıyla kaliteli süt işleme ve işletme kapasitelerinin artırılması amaçlanmaktadır. En az 15.000 Avro En fazla 1.000.000 Avro Desteğin % 50 si Hibe olarak verilecektir. Başvurular çağrı ilanında belirtilen tarihler arasında hazırlanan proje dosyası ile birlikte ilgili birimlere elden teslim edilecektir.)

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (Et ve Et ürünlerinin işlenmesi ve Pazarlanmasına yönelik İşletmelerin günlük en az 30 sığır ve 50 koyun/ keçi en fazla 250 sığır ve 2.000.000 koyun/keçi kapasitesine ya da sadece sığır kesenlerde günlük en az 36 sığır en fazla 500, kanatlı  hayvan kesiminde en az 0,5 Ton en fazla 500 Ton bu gibi KESİMHANENİN İNŞAASI veya YENİLENMESİ, et işleme tesislerinin yenilenmesi projelerinde 30.000-3.000.000 Avro kesimhane paketleme soğuk hava deposu, ilgili kalite belgeleri vs.) Detaylı bilgi  için danışmanlığımıza başvurun

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi (Seraların İnşası ve yenilenmesi, Arıcılık üretimine yönelik kovan ve  bal işlenmesi ve depolanmasına yönelik hizmetler, Tıbbi ve Aromatik bitki üretimi için depolanması işlenmesi. Kurutulması vs. Süs bitkileri Üretim giderleri, Çiçek soğanı üretim giderleri )

Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi

Kırsal Turizm

Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

Üretici Gruplarının Kurulmasına Destek (Üretici Gruplarının Yönetim Binalarının yenilenmesi için inşa işleri, Ofis mobilyası ve ekipman alım giderleri, iletişim sistemleri kurulması ve abonman ücretleri vs. Bu tur birliklerin kuruluş amacı ürünlerini birlikte pazara sunulması ve üyelerin ürünlerini ve üretimlerini Pazar gerekliliklerine uygun hale getiren birlikler olup  en az 16 üyesi olan ve cirosu yıllık pazarladığı ürün üzerinden hesaplanarak birinci yıl %5 , 2   nci yıl %4 ….  % 100 hibe şeklinde uygulanır.

Kapsam ve Yöntem:
IPARD kapsamında Avrupa Birliği’nin genel proje döngüsü yönetimi yaklaşımı, Tarım ve Kırsal Kalkınma alanındaki mali destekler, IPARD’ın öncelikleri ve tedbirleri doğrultusunda uzun vadede gerçekleştirilecek tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma ile ilgili projeleri yapmak ve hayata geçirmek.

Türkiye’de, çok kısa bir zamanda hayvancılık yatırımlarında birçok başarıya imza atmayı hedefleyen ve gün geçtikçe büyüyen tecrübe kazanan danışmanlığımız, IPARD Hibe Programı ve çok yakında faaliyete başlayacak olan çok cazip hayvancılık yatırım kredileri ile Türkiye’nin birçok yerinde faaliyetlerini gerçekleştirmekte olan Danışmanlığımız IPARD Projeleri ile proje kapsamına giren illerde hizmet vermeye devam etmektedir.