IPARD (AB KALKINMA ÖNCESİ YARDIM ARACI KIRSAL BİLEŞENİ)

IPARD (AB KALKINMA ÖNCESİ YARDIM ARACI KIRSAL BİLEŞENİ)

IPARD PROGRAMI Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla  1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı’nı (Instrument for Pre-Accession Assistance- IPA) oluşturmuştur.  IPA desteği beş bileşeni içermekte olup, Türkiye IPA tüzüğünün EK 1’inde yer alan aday ülke statüsünde bütün bileşenlerden yararlanabilmektedir. IPA’nın beşinci bileşeni Kırsal Kalkınma (IPA Rural Development- IPARD) [...]